Show simple item record

Business Plan - establishment of coffee bar for people with celiac disease

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBělušová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:06Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:06Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBĚLUŠOVÁ, K. Podnikatelský záměr - vybudování kavárny pro osoby trpící celiakií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other100298cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66147
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu na kavárnu, která mimo kvalitní kávy cílí na zákazníky trpící celiakií (bezlepkový sortiment). Záměrem diplomové práce je vytvořit reálný podnikatelský plán. Za tímto účelem vycházely data pro sestavení finančního plánu z reálných dat. V závěru diplomové práce je zhodnocena úspěšnost sestaveného podnikatelského záměru.cs
dc.description.abstractThis thesis decribes the setting up of a business plan for coffee shop, which besides quality coffee, targets customers suffering from celiac disease (gluten-free assortment). The aim of this thesis is to create a real business plan. For this purpose, the data for the creation of financial plan were based on real datas. In the end of this thesis the success of the established business plan is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectzaložení kavárnycs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectfinanční plán.cs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectcoffee shop establishmenten
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectfinancial plan.en
dc.titlePodnikatelský záměr - vybudování kavárny pro osoby trpící celiakiícs
dc.title.alternativeBusiness Plan - establishment of coffee bar for people with celiac diseaseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-15-10:21:28cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100298en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:07:39en
sync.item.modts2020.04.01 03:24:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nebyly položeny Otázky oponenta: nebyly položeny Další otázky: Ing. Novák: Popište použité metody. Z čeho jste vycházela při analýze vnitřního prostředí podniku? Zodpovězeno Ing. Tesař: Business plán se dělá vždy na bázi min a max, co to znamená? Použila jste ve své práci? Popište výběrový soubor? Definujte investici. Zodpovězeno Ing. Juřica: Proto, abyste zahájila živnost v oblasti pohostinství, tak je nutné splnit určité podmínky vzdělání, praxe či odborného garanta. Jaké to jsou? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record