Show simple item record

Efficient Application of SCRUM Methodology in a Development Team

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkacs
dc.contributor.authorSvoboda, Radekcs
dc.date.accessioned2017-05-25T15:54:25Z
dc.date.available2017-05-25T15:54:25Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSVOBODA, R. Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103267cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66192
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá efektivnějším využitím Scrum metodiky ve vývojovém týmu v konkrétní společnosti. K dosažení vyšší efektivity využívá práce filosofii SW-CMM, kterou aplikuje v agilním prostředí. Teoretická východiska jsou využita ke komparaci s aktuálním stavem sledované společnosti popsané analytické části. Na základě odhalených nedostatků jsou vzneseny návrhy řešení. Návrhy jsou podrobeny analýze rizik s následným opatřením. Náklady, které jsou vynaloženy na implementaci návrhů a opatření jsou vyhodnoceny v ekonomickém zhodnocení, které zároveň obsahuje přínos těchto změn.cs
dc.description.abstractThe master thesis focuses on more efficient application of Scrum methodology in a development team within specific company. The thesis takes an advantage from the SW-CMM philosophy applied in agile environment in order to achieve better effectivity. Theorethical base is utilized for a comparison with current state in the company described in analytical part. Proposals for a solution of current situation are based on drawback detection. Proposals are subject for risk analysis followed by precaution. Costs of proposals implementation with included precautions are evaluated in economic evaluation part. This part also contains benefits of proposals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAgilní metodikacs
dc.subjectmetrikycs
dc.subjectproces vývoje softwarecs
dc.subjectScrumcs
dc.subjectSW-CMMcs
dc.subjectAgile methodologyen
dc.subjectmetricsen
dc.subjectScrumen
dc.subjectsoftware development processen
dc.subjectSW-CMMen
dc.titleEfektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmucs
dc.title.alternativeEfficient Application of SCRUM Methodology in a Development Teamen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.extent5.20 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-15-10:22:15cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103267en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 15:37:18en
sync.item.modts2020.03.31 12:14:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKalouda, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceDr. Doskočil - Proč aktuální agilní metody firmě nevyhovují? - odpovězeno Ing. Jordán - Jaký informační systém ve firmě používáte? - odpovězeno Jak budete měřit zodpovědnost zákazníka? - odpovězeno Na základě čeho je definován člověkoden? - odpovězeno doc. Zinecker - Na základě čeho jste dospěl k hodnocení rizika? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record