Show simple item record

Efficiency Improvement Concept of Production of Rotary Component

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorTrčka, Radimcs
dc.date.accessioned2018-10-29T10:44:14Z
dc.date.available2018-10-29T10:44:14Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTRČKA, R. Návrh na zefektivnění výroby rotační součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101234cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66217
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá obráběním rotační součásti z kompozitního materiálu. Na součásti bylo provedeno porovnání dvou výrobních technologií. Cílem práce je rozbor a výpočet nákladů daných technologií, pro rozdílné výrobní dávky. V závěru diplomové práce je provedeno technologicko-ekonomické zhodnocení a rozhodnutí, která technologie výroby bude použita.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with machining of rotating components made of composite material. Components of the two manufacturing technologies are compared. The aim of the thesis was to analyze and calculate the costs of the given technologies for different production batches. At the end of the diploma thesis there is a technological-economic evaluation and decision on which production technology will be used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkompozitní materiálycs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectcomposite materialsen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectturningen
dc.subjectcosten
dc.subjectefficiencyen
dc.titleNávrh na zefektivnění výroby rotační součástics
dc.title.alternativeEfficiency Improvement Concept of Production of Rotary Componenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-11:13:33cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101234en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:33:49en
sync.item.modts2020.03.31 10:27:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Řešil jste úpravu řezných podmínek při délce nové tyče 570 mm? 2. Jak mohou případné vibrace ovlivnit výrobní proces? 3. K čemu slouží zvolená součást? 4. Zpracováváte měrový protokol pro zvolenou součást? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record