Show simple item record

Production of grill lid

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorMíka, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:33Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMÍKA, T. Výroba víka kotlového grilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100953cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66226
dc.description.abstractPráce je zaměřena na návrh technologie výroby víka kotlového grilu z oceli 11 305 (1.0338) s konstantní tloušťkou stěny 1 mm a sériovostí 10 000 ks/rok. Pro vybraný způsob výroby konvenčním tažením byly provedeny technologické výpočty. Dle zjištěného průměru polotovaru, maximální síly a dalších parametrů byl navržen nástroj, jednooperační tažidlo s přidržovačem a žebrem po obvodu. Tyto funkční části spolu s tažníkem a tažnicí jsou vyrobeny z povrchově zušlechtěné cementační oceli 14 220 (1.7131). Tažný nástroj je upnut do hydraulického lisu CBA 250 se jmenovitou silou 2 500 kN, kde přidržovač je ovládán přídavným zařízením ve spodní části.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the design of the production of kettle grill lid from steel 11 305 (1.0338) with a constant wall thickness of 1 mm and a series of 10 000 pcs/year. For the selected method of manufacture by conventional drawing, technological calculations were performed. Depending on the diameter of the blank, maximum force and other parameters, the tool and the machine were designed. The tool is a single-operation drawing tool with a blank holder and a rib around the perimeter. These functional parts, together with the drawing punch and drawing die, are made of surface-treated cementitious steel 14 220 (1.7131). The drawing tool is clamped into a CBA 250 hydraulic press with a nominal force of 2 500 kN, where the blank holder is controlled by an additional device at the bottom of the press.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel 11 305cs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjecthluboké taženícs
dc.subjecttažidlocs
dc.subject11 305 steelen
dc.subjectformingen
dc.subjectdeep drawingen
dc.subjectdrawing toolen
dc.titleVýroba víka kotlového grilucs
dc.title.alternativeProduction of grill liden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-14:36:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100953en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:20:48en
sync.item.modts2021.11.12 11:58:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStaněk, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Jako materiál polotovaru používáte ocel 11 305, jedná se o uklidněnou ocel? 2. Jakou funkci má při procesu tažení vámi navrhované brzdící žebro? 3. Z jakého důvodu jste použil jako materiál tažníku a tažnce ocel 14 220 namísto šedé litiny? 4. Zvažoval jste použití korozivzdorné oceli místo oceli 11 305? 5. Doplňte další parametry zvoleného lisu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record