Show simple item record

System for electroluminiscence defect detection of solar cells

dc.contributor.advisorVaněk, Jiřícs
dc.contributor.authorMarčík, Silvestrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:24Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:24Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMARČÍK, S. Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103451cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66345
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného fotoelektrického jevu. Dále jsou zde popsány samotné fotovoltaické články. Je zde vysvětlen jejich princip, výhody i nevýhody a vytváření fotovoltaických systémů. Podstatnou částí práce je výroba fotovoltaických článků, při které se do článků zavadí vady v podobě materiálových defektů. Následně jsou popsány defekty procesní vznikající nevhodnou manipulací s již vyrobeným článkem. Poslední téma teoretické části se věnuje detekci defektů pomocí luminiscenčních metod. Je zde zmíněna i neluminiscenční metoda LBIC. V praktické části diplomové práce nalezneme rozbor stávajícího řešení a následný návrh řešení pomocí nízkonákladové kamery. Je zde popsán postup úpravy kamery, ověření její spektrální citlivosti pomocí spektrometru a měření citlivost CMOS snímače. Závěr je věnován ověření funkčnosti navrhovaného řešení na různých zdrojích infračerveného záření a samotných fotovoltaických panelech.cs
dc.description.abstractThe master thesis focuses primarily on issues of photovoltaic cells in terms of their defects. The introductory part deals with the history of photovoltaics, their introduction into practice and finally an explanation of the photoelectric effect itself. The thesis also describes photovoltaic cells themselves. It explains their principle, advantages, disadvantages and the creation of photovoltaic systems. A substantial part of the work is focused on the topic of detection of defects using luminescent methods. Subsequently, it describes procedural defects arising from the improper handling of already manufactured products. The final part deals with the main topic of the work, which is a detection using luminescence methods and it also mentions the non-luminescence method LBIC. The practical part of the master thesis contains the analysis of the current solution and of the subsequent proposal of solution using a low cost camera. It describes how to modify the camera, verify its spectral sensitivity using a spectrometer and measure the sensitivity of the CMOS sensor. The conclusion is focused on verifying the functionality of the proposed solution on different sources of infrared radiation and photovoltaic panels themselves.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotovoltaický článekcs
dc.subjectsolární článekcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectkřemíkcs
dc.subjectelektroluminiscencecs
dc.subjectluminiscencecs
dc.subjectdefektcs
dc.subjectCCD kameracs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectfotoelektrický jevcs
dc.subjectPhotovoltaic cellen
dc.subjectsolar cellen
dc.subjectphotovoltaic panelen
dc.subjectsiliconen
dc.subjectelektroluminescenceen
dc.subjectluminescenceen
dc.subjectdefecten
dc.subjectCCD cameraen
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectphotovoltaic effecten
dc.titleDetekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscencics
dc.title.alternativeSystem for electroluminiscence defect detection of solar cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:25cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103451en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:17:13en
sync.item.modts2019.05.18 14:41:41en
dc.contributor.refereeJandová, Kristýnacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record