Show simple item record

Influence of optical elements on the tubular skylights efficiency

dc.contributor.advisorŠkoda, Jancs
dc.contributor.authorNekvapil, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:41Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:41Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationNEKVAPIL, J. Vliv optických prvků na účinnost světlovodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other99010cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66347
dc.description.abstractTato práce řeší měření účinnosti světlovodů v laboratorních podmínkách při osvětlení takřka přímými světelnými paprsky. Dále se zabývá měřením spektrální odrazivosti odrazných materiálů dostupných na trhu v ČR. Cílem je porovnání účinnosti různých světlovodných tras mezi sebou a zjištění spektrálních vlastností odrazných materiálů. Světlovody byly změřeny pomocí krychlového integrátoru. Světelným zdrojem pohyboval automatický goniofotometr. Tok zdroje byl určen metodou zonálních toků. Data přepočtena v programu Matlab. Vyhodnocení je grafické i číselné. Výsledkem práce je jak porovnání vlastností odrazných materiálů pro světlovody, tak hodnocení účinnosti zadaných světlovodných tras. Na základě výsledků je možné vybrat optimální variantu při projektování trasy světlovodu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the measurement of light tubes efficiency in laboratory conditions during lighting by almost direct light rays. It also deals with the measurement of the spectral reflectance of the reflective materials available on the Czech market. The comparison of the efficiency of different light routes and also the determination of the spectral qualities of different reflective materials are the aims of this thesis. The light tubes were measured by means of the cubic integrator. The light source was moved and manoeuvred by means of the automatic goniophotometer. The light source flow was determined by the method of the zonal flows. The data were calculated in the Matlab programme. The evaluation is both in the graphic and in the numeric forms. The result of the thesis is both the comparison of the reflective materials for light tubes qualities, and the evaluation of efficiency of the assigned light routes. The optimal variant can be then selected during designing of the light tubes route according to the results of the measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDutý světlovodcs
dc.subjectměření účinnosti dutých světlovodůcs
dc.subjectúčinnost dutých světlovodůcs
dc.subjectspektrální odrazivostcs
dc.subjectodrazné materiálycs
dc.subjecthollow light guideen
dc.subjectlight tubeen
dc.subjecthollow light guides efficiency measurementen
dc.subjecthollow light guide efficiencyen
dc.subjectspectral reflectanceen
dc.subjectreflective materialsen
dc.titleVliv optických prvků na účinnost světlovoducs
dc.title.alternativeInfluence of optical elements on the tubular skylights efficiencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:26cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99010en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:10en
sync.item.modts2021.11.08 12:55:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMohelníková, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent ve své prezentaci seznámil komisi s výsledky své diplomové práce na téma Vliv optických prvků na účinnost světlovodu. Vedoucí diplomové práce doktor Škoda seznámil komisi se zněním posudků vedoucího a oponenta práce. Následnou rozpravu zahájil vedoucí práce položením otázek oponenta. Student tyto otázky správně zodpověděl. S další otázkou do diskuze se přihlásil doktor Ptáček. Na tuto otázku student správně odpověděl. Další otázku položila doc. Orságová ohledně časové stálosti odrazivosti u světlovodů. Student na tuto otázku plynule odpovídal. Další otázky položil prof. Sokanský ohledně spektrálních odrazností různých materiálů. Student na položené otázky správně reagoval. Poslední otázku položil doktor Ptáček ohledně finanční náročnosti světlovodů. Na tuto otázku student samostatně plynule odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record