Show simple item record

Modification of inks for luminescent panels

dc.contributor.advisorVala, Martincs
dc.contributor.authorFoldynová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:59Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFOLDYNOVÁ, K. Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other98592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66355
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich funkčnosti. Důležitým krokem bylo přidání aditiva do základní luminiscenční vrstvy ZnS a její ovlivnění při emisi záření. Byla prokázána změna vyzařovaného barevného spektra pomocí fluoroforu U111, konkrétně byla sledována změna vlnové délky a intenzita záření na vkládaném napětí a frekvenci. Získané výsledky mohou být použity při dalších studiích rozšiřujících poznatky o elektroluminiscenci.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the study of the influence of luminescent additives on the features of printed electroluminescent elements. The goal of the thesis is to find a strategy for expanding the color spectrum of these elements while maintaining their functionality. An important step was the addition of additive to the basic luminescent layer of ZnS and its influence on emission of radiation. A change of color spectrum was proved by usage the U111 fluorophore and in particular the wavelength change and the intensity of the radiation on the input voltage and frequency were observed. The obtained results can be used in further studies to extend the knowledge of electroluminescence.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAC-ELcs
dc.subjectZnScs
dc.subjectelektroluminiscencecs
dc.subjectfosforcs
dc.subjectfluoroforcs
dc.subjectsítotiskcs
dc.subjectAC-ELen
dc.subjectZnSen
dc.subjectelectroluminescenceen
dc.subjectphosphorsen
dc.subjectfluorophoreen
dc.subjectscreen printingen
dc.titleModifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvkůcs
dc.title.alternativeModification of inks for luminescent panelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-18:59:28cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid98592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:14en
sync.item.modts2021.11.12 19:24:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDzik, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Došlo by ke zlepšení vlastností při zmenšení velikosti částic (bez ohledu na techniku depozice)? Šoukal – ZnS má dvě alotropické modifikace, která byla použita? Všechny tyto modifikace mají tyto vlastnosti? Veselý – Pokud jde o emisní zdroj, měl by být měřen jas. Jaká je jednotka „spektrálního ozáření“? Samotný ZnS nefluoreskoval modře? Proč bylo přidáváno aditivum?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record