Show simple item record

Possibile Use of Renewable Energy Sources in a House in the Village of Hovězí

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorKašpar, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:10Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKAŠPAR, R. Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66429
dc.description.abstractDiplomová práce Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány druhy obnovitelných zdrojů a možnosti čerpání dotačního programu Kotlíková dotace. V praktické části je popsán objekt rodinného domu. Pro tento dům byly provedeny nutné přílohy k možnosti čerpání Kotlíkové dotace a byl vybrán nejvhodnější zdroj tepla s vyčíslením nákladů na realizace a vyhodnocením doby návratnosti.cs
dc.description.abstractDiploma thesis The possibilities of using renewable energy sources in a family house in the village of Hovězí is divided into two parts. The theoretical part describes the types of renewable resources and the possibilities of drawing up the subsidy program Kotlíková dotace. In the practical part describes the object of the family house. For this house the necessary attachments were made for the possibility of drawing the Kotlýkové subsidy and the most suitable source of heat was chosen with the calculation of the costs of implementation and evaluation of the payback period.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectsluneční energiecs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectdotační programcs
dc.subjectPENBcs
dc.subjectFamily houseen
dc.subjectrenewable sourcesen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectsolar energyen
dc.subjectbiomassen
dc.subjectgrant programen
dc.subjectPENBen
dc.titleMožnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězícs
dc.title.alternativePossibile Use of Renewable Energy Sources in a House in the Village of Hovězíen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-14:57:50cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:22:23en
sync.item.modts2021.11.12 12:44:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDaňhel, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Do jaké venkovní teploty je účinné tepelné čerpadlo? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record