Show simple item record

Influences on the Price of Building Land

dc.contributor.advisorDoležalová, Monikacs
dc.contributor.authorDittrichová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:10Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDITTRICHOVÁ, Z. Vlivy působící na cenu stavebních pozemků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other99694cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66430
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků v daném regionu. Dále pak výsledky konfrontovat s oceňovací vyhláškou. V teoretické části jsou uvedeny definice stavebních pozemků podle různých právních předpisů. V praktické části je oceněno třicet pozemků, které jsou rozděleny do dvou lokalit a následně porovnány s kupní cenou jednotlivých pozemků.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to find out and evaluate the influences affecting the price of building lands in the given region. Furthermore, the results are confronted with the valuation decree. In the theoretical part are given the definitions of building lands according to different legal regulations. In the practical part, thirty parcels are valued, divided into two localities and subsequently compared with the purchase price of the individual lands.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební pozemekcs
dc.subjectparcelacs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectcenová mapacs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectcena zjištěná.cs
dc.subjectBuilding landen
dc.subjectparcelen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectprice mapen
dc.subjectusual priceen
dc.subjectdetermined price.en
dc.titleVlivy působící na cenu stavebních pozemkůcs
dc.title.alternativeInfluences on the Price of Building Landen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-14:57:49cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99694en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:22:23en
sync.item.modts2021.11.12 12:23:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMartinková, Máriacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vlivy působící na cenu stavebních pozemků. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky od oponentky závěrečné práce odpověděla a problematiku vysvětlila. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Ing. Pavel Klika, položil otázku: Vysvětlete ceny uvedené v grafu: Vliv vzdálenosti od Konice na cenu stavebních pozemků. Ing. Michal Novotný, PhD. položil otázku: Posuzované pozemky, prodávala vždy obec. Byl zde rozdíl, když prodávajícím byla obec a kdy soukromá osoba. Prof. Ing. Albert Bradáč, DrCs. položil otázku: Zkoumala jste proč jsou tak velké rozdíly mezi cenou zjištěnou a kupní cenou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record