Show simple item record

Business Intelligence Solutions

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorDzimko, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:09Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:09Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDZIMKO, M. Řešení Business Intelligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103615cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66434
dc.description.abstractDiplomová práce prezentuje zhodnocení současného stavu systému firmy, identifikace kritických oblastí a oblastí vhodných pro zlepšení. Na základě teoretických poznatků a výsledku analýz je navržen komerční Business Intelligence software, který podpoří zkvalitnění a zefektivnění systému pro podporu rozhodování firmy a zavedení pokročilého systému Quality Culture. Práce odhaluje kritická místa firemního prostředí a otevírá prostor pro návrh zlepšení systému.cs
dc.description.abstractDiploma thesis presents an evaluation of the current state of the company system, identification of critical areas and areas suitable for improvement. Based on the theoretical knowledge and analysis results, commercial Business Intelligence software is designed to enhance the quality and efficiency of the company's decision-support system and the introduction of an advanced Quality Culture system. The thesis reveals critical locations in the corporate environment and opens up space to design improvements to the system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBusiness Intelligencecs
dc.subjectQuality Culturecs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectdatové skladycs
dc.subjectdata miningcs
dc.subjectdatová kostkacs
dc.subjectOLAPcs
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.subjectQuality Cultureen
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectData Warehousingen
dc.subjectData Miningen
dc.subjectData Cubeen
dc.subjectOLAPen
dc.titleŘešení Business Intelligencecs
dc.title.alternativeBusiness Intelligence Solutionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:09cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103615en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:08:03en
sync.item.modts2020.04.01 01:17:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeAchimský,, Karolcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího:odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno prof. Mezník: jaké kritické faktory má navrhnuté řešení? odpovězeno dr. Kříž: Zavedení systému: odpovězeno doc. Sedláček: Definujete pojem: kvalita - odpovězeno dr. Smolíková: Z jakých podkladů jste vycházel pri zpracování SWOT analýzy - odpovězeno dr. Kruntorádová: Finanční zhodnocení návrhů - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record