Show simple item record

Proposal of technology a selected component in the control system of steam turbine

dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorHradil, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:37Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:37Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHRADIL, R. Návrh technologie výroby vybrané součásti v systému regulace parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96743cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66498
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh technologie výroby hydraulického válce - části servomotoru regulačního ventilu parní turbíny. Předpokladem je perspektivní technologie výroby daného dílce na jednom pracovišti za použití CAM systému Siemens NX10. Realizace této práce probíhala ve spolupráci s firmou Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně. Součástí práce je stručný úvod do problematiky parních turbín. Hlavní část je věnována rozboru vybrané součásti z hlediska technologičnosti, návrhu nejvýhodnější strategie technologie výroby a její realizace. Závěr se zabývá technicko-ekonomickým posouzením návrhu.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the design of production technology of the hydraulic cylinder – the part of servomotor of a steam turbine control valve. The main precondition is a perspective technology of manufacturing the component on a single workplace using Siemens NX10 CAM system. The implementation of this work was carried out in cooperation with the Siemen, s.r.o., the branch of Industrial Turbomachinery in Brno. Part of the thesis is a brief introduction to the issue of steam turbines. The main part is devoted to analysis of a selected component in terms of technology, design of the best strategy of production technology and its implementation. The conclusion deals with the technical and economic assessment of the proposal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjecttechnologičnostcs
dc.subjecttřískové obráběnícs
dc.subjecthydraulický váleccs
dc.subjectSiemens NX10cs
dc.subjectproduction technologyen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectchip machiningen
dc.subjecthydraulic cylinderen
dc.subjectSiemens NX10en
dc.titleNávrh technologie výroby vybrané součásti v systému regulace parní turbínycs
dc.title.alternativeProposal of technology a selected component in the control system of steam turbineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2017-06-16-13:00:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96743en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:19:59en
sync.item.modts2021.11.12 11:43:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak se projeví změny v programu při odladění na produktivitě práce? 2. Na jaký typ turbíny, byla uvedená součást? 3. Základní jednotka vedlejšího pohybu frézy. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record