Show simple item record

Study of lubricant film formation in textured conformal contacts

dc.contributor.advisorOmasta, Milancs
dc.contributor.authorPlachý, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:37Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:37Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPLACHÝ, L. Studium utváření mazacího filmu texturovaných konformních kontaktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96858cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66499
dc.description.abstractCílem této práce je popsání mechanismů, které ovlivňují utváření mazacího filmu u texturovaných konformních kontaktů. Pro pozorování formování mazacího filmu je na tribometr typu pin-on-disc implementována metoda optické interferometrie. To umožňuje zkoumání vlivu textury na tloušťku mazacího filmu a koeficient tření vzorků s různými parametry textury. Na základě vlivu těchto parametrů a vizuálním obrazu kontaktu je popsán průběh maziva kontaktem. Mělké důlky zvyšují tloušťku mazacího filmu v elasto-hydrodynamickém mazání, kde slouží jako sekundární zdroj maziva. V hydrodynamickém mazání působí pozitivně na tloušťku mazacího filmu hluboké důlky, když s rostoucí tloušťkou filmu účinek mělkých důlků klesá. Během experimentů je pozorován vznik kavitace, která v častých případech způsobuje vyčerpání maziva z důlků a následné snížení tloušťky mazacího filmu. Tento vliv lze eliminovat vhodně zvolenými parametry textury v závislosti na provozních podmínkách součástí.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to describe mechanisms involved in a lubricant film formation in textured conformal contacts. For exploring of the lubricant film formation, the method of optical interferometry is implemented on a pin-on-disc tribometer. That allows to study an influence of a texture on lubricant film thickness and coefficient of friction of textured samples. These samples have different parameters of a texture. On the basis of these effects and the visual image of the contact, the flow of lubricant in the contact area is described. Shallow dimples lead to larger film thickness in elasto-hydrodynamic lubrication regime. They act like a lubricant reservoir. Deep dimples positively affect film thickness in hydrodynamic lubrication regime, where the effect of shallow dimples descend. During experiments, the formation of a cavitation is observed. The cavitation causes a starvation of dimples in many cases. This leads to reducing of the lubricant film thickness. This effect can be eliminated by appropriate parameters of texture in operational conditions of elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTexturování povrchucs
dc.subjectutváření mazacího filmucs
dc.subjectkonformní kontaktcs
dc.subjectoptická interferometriecs
dc.subjectSurface texturingen
dc.subjectlubrication film formationen
dc.subjectconformal contacten
dc.subjectoptical interferometryen
dc.titleStudium utváření mazacího filmu texturovaných konformních kontaktůcs
dc.title.alternativeStudy of lubricant film formation in textured conformal contactsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-19:16:16cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96858en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:22:30en
sync.item.modts2021.11.12 19:39:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDzimko, Mariáncs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Jakubec (člen) Ing. Petr Šmérek (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record