Show simple item record

Analysis of the force loading of the end mills with PCD considering their sharpening

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorTrčka, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:38Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:38Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTRČKA, T. Analýza silového zatížení stopkových fréz s PCD s ohledem na jejich ostření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66520
dc.description.abstractMěření silového zatížení je ve strojírenství velmi důležitým typem měření, kterým se dokáží analyzovat důležité aspekty v procesu obrábění. Mimo stanovení specifických materiálových konstant, lze analyzovat například různé strategie obrábění, rozdílné geometrie nástrojů nebo stav opotřebení břitů řezných nástrojů. Zejména posledními dvěma aspekty se věnuje předkládaná diplomová práce, kde jsou předmětem experimentu stopkové frézy s PCD destičkami ostřené rozdílnou technologií. V úvodní časti jsou teoreticky rozebrány řezné síly, jejich možnosti měření a technologie výroby fréz včetně jejich ostření – WEDM a EDM–G. Jedna kapitola je také věnována frézování plastových materiálu, jelikož použitý materiál obrobku během experimentu byl PVC. První experimentální část je věnována analýze naostřených nástrojů. Následuje měření silového zatížení pomocí piezoelektrického dynamometru, kde je následně analyzován vliv rozdílné geometrie nástrojů. Poslední řešený experiment sleduje, jak se měnily celkové řezné síly jednotlivých fréz naostřených rozdílnou technologií po určitých časových úsecích frézování.cs
dc.description.abstractMeasurement of the force loading is a significant type of measurement in mechanical engineering applied to analyse important aspects in the machining process. In addition to the determination of specific material constants, it is possible to analyse, for example, various machining strategies, geometries of tools or the degree of wear of the cutting edges of cutting tools. This master’s thesis deals especially with the last two mentioned aspects which are subjects of an experiment on end mills with PCD inserts sharpened by a different technology. In the introductory part the cutting forces are theoretically analysed along with their measurement possibilities and the technology of the production of the mills including their sharpening – WEDM and EDM-G. One chapter is concerned with the milling of plastic materials, as PVC was the material used for the workpiece during the experiment. The first experimental part is devoted to the analysis of sharpened tools followed by the measurement of forces using the piezoelectric dynamometer and the subsequent analysis of the influence of the different tool geometry. The last conducted experiment monitors how the overall cutting forces of individual end mills sharpened by different technology changed over specific milling time slots.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSilové zatíženícs
dc.subjectanalýza ostřených destičekcs
dc.subjectPCDcs
dc.subjectWEDMcs
dc.subjectEDM–Gcs
dc.subjectForce loadingen
dc.subjectanalysis of sharpened insertsen
dc.subjectPCDen
dc.subjectWEDMen
dc.subjectEDM–Gen
dc.titleAnalýza silového zatížení stopkových fréz s PCD s ohledem na jejich ostřenícs
dc.title.alternativeAnalysis of the force loading of the end mills with PCD considering their sharpeningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-15:11:10cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:09:52en
sync.item.modts2020.03.31 05:27:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Můžete definovat výrobce břitových destiček pro experimentální nástroje? 2. Můžete popsat zmíněný axiální úhel čela? 3. Lze obrábět kompozitní materiály pomocí experimentálních fréz? 4. Můžete zdůvodnit odlišnosti dynamometrů Kistler od konkurence? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record