Show simple item record

Turbine Housing of Turbocharger VNT with Separated Pulses in Exhaust Manifold

dc.contributor.advisorNovotný, Pavelcs
dc.contributor.authorPolášek, Jancs
dc.date.accessioned2021-11-12T13:23:47Z
dc.date.available2021-11-12T13:23:47Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOLÁŠEK, J. Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other102849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66529
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. Cílem práce je vytvoření komponentů pro přívod oddělených tlakových pulzů co nejblíže k turbíně. Dále také úprava stávající turbínové skříně a posouzení funkčnosti VNT mechanismu po této úpravě a pevnostní kontrole. Poslední z cílů této práce je vytvoření 2D a 3D technické dokumentace nově navrhnutých a upravovaných dílů.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the design of the turbine housing of turbocharger VNT for supplying separated pressure pulses from the exhaust manifold. Subsequently, the work includes strength analysis of the designed turbine housing. The aim of the thesis is to create components for the supply of separate pressure pulses as close as possible to the turbine. Furthermore, the modification of the existing turbine housing and the assessment of the functionality of the VNT mechanism after this modification and strength analysis. The final aim of this thesis is the creation of 2D and 3D technical documentation of newly designed and modified parts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVNTcs
dc.subjectlopatkacs
dc.subjectturbínová skříňcs
dc.subjecttlakové pulzacecs
dc.subjectteplotní roztažnostcs
dc.subjectVNTen
dc.subjectvaneen
dc.subjecthousing of turbochargeren
dc.subjectpressure pulsesen
dc.subjectthermal expansionen
dc.titleTurbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubícs
dc.title.alternativeTurbine Housing of Turbocharger VNT with Separated Pulses in Exhaust Manifolden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2018-06-11-13:30:20cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:23:46en
sync.item.modts2021.11.12 13:23:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDrápal, Lubomírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)cs
but.defenceStudent neobhájil diplomovou práci. Komise posoudila předloženou DP jak s ohledem na převzaté části z jiných DP a BP v rešeršní části, tak i nesplnění některých cílů (pevnostní kontrola skříně). Konstatuje, že nedostatky práce jsou závažné a student práci neobhájil. Komise rozhodla, že práce musí být přepracována.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record