Show simple item record

Design of Device for Vehicle Suspension Elastokinematics Measurement

dc.contributor.advisorHejtmánek, Petrcs
dc.contributor.authorPohořelský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:39Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:39Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOHOŘELSKÝ, P. Návrh zařízení pro měření elastokinematiky zavěšení kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100329cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66553
dc.description.abstractV diplomové práci jsem se soustředil na problematiku týkající se poddajnosti zavěšení kola. Práce je pojata především jako detailní konstrukční návrh zařízení určeného pro měření a záznam elastické deformace systému zavěšení kol automobilu. Teoretickou části je rešerše stávajících zařízení a problematiky s tím související. V práci se taký zabývám popisem jednotlivých částí navrženého zařízení a analýzou napjatosti navrhnutých součástí. V případě realizace, práce obsahuje celkovou kalkulaci. Pro vyhodnocení případného měření je uveden také návrh měřícího řetězce, metody vyhodnocení výsledku při měření na tomto zařízení a teoretická analýza nepřesnosti měření.cs
dc.description.abstractIn my dissertation, I was concentrated mostly on a pliability of problematic of wheel´s suspension. My thesis is mostly a detail design proposal of a device, which is determined for a measurement and record of wheels suspension system´s elastic deformation. My theoretical part of this thesis is a search of existing devices and its problematic. The other part of my dissertation is a description of individual parts of my designed device and also an analysis of designed components´ intension. My thesis includes calculation, for case of realisation. There is also a design of measuring chain, methods of results´ evaluation after measuring with this device and theoretical analysis of measurement´s inaccuracy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelastokinematikacs
dc.subjectpoddajnost kolacs
dc.subjectelastická deformacecs
dc.subjectElastokinematicsen
dc.subjectwheel suspensionen
dc.subjectelastic deformationen
dc.titleNávrh zařízení pro měření elastokinematiky zavěšení kolcs
dc.title.alternativeDesign of Device for Vehicle Suspension Elastokinematics Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-09:54:24cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100329en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:20:02en
sync.item.modts2021.11.12 11:38:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVančura, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slovák (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil odbornú komisiu so svojou diplomovou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta uvedené v Oponentskom posudku. Ďalšie doplňujúce otázky k diplomovej práci boli: - Aké parametry bude meriať navrhované zariadenie? - Je vypočítaná hodnota koeficientu bezpečnosti dostatočná? Aké parametry ju ovplyvňujú? - Akým spôsobom je zaväzbené navrhované zariadenie?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record