Show simple item record

On the production of an agricultural machinery part and its optimization

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorTenora, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:40Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTENORA, T. Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101195cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66575
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější rozbor technické dokumentace a požadavků na výrobu předmětu studie, tedy sestavy ojnice. Ve třetí kapitole je detailně rozebrána a popsána stávající technologie výroby. Čtvrtá kapitola si klade za cíl návrh nové technologie použitelné pro výrobu ojnice v požadované jakosti. Pátá kapitola je zacílena na samotné testování nově navržené technologie. V poslední, tedy šesté kapitole je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení navrženého postupu.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the process of machining a forged connecting rod in cooperation with the company Zetor Tractors a.s. The first chapter of the thesis is focused on a detailed introduction of the company. The second chapter includes an elaborate analysis of the technical documentation and requirements concerning the making process of the subject of study, specifically the construction of the connecting rod. In the third chapter, the current production technology is discussed and described in detail. The aim of the fourth chapter is to propose an innovative technology which can be used for the production of connecting rods in the required quality. The fifth chapter is aimed at testing the newly designed technology. In the final, sixth, chapter, a technical and economical evaluation of the proposed procedure is performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectojnicecs
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subjecttraktorcs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectmotorcs
dc.subjectconnecting roden
dc.subjectCNC machiningen
dc.subjecttractoren
dc.subjectracionalizationen
dc.subjectengineen
dc.titleRacionalizace výroby součásti zemědělského strojecs
dc.title.alternativeOn the production of an agricultural machinery part and its optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-14:27:59cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101195en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:23:48en
sync.item.modts2021.11.12 13:19:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen) Ing. Karel Praks (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Můžete doplnit pro zvolené obráběcí centrum do technologického postupu třídníkové číslo prácoviště? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký průměr obrábíte kruhovou interpolací? 2. Jaká je podstata a hlavní přínos Vaší práce? 3. Je Váš návrh již realizován v praxi? 4. Jaký je roční pbjemový požadavek pro výrobu ojnic? 5. U vrtáku s vyměnitelnými břitovými destičkami, které z těchto destiček se opotřebovávají dříve? Blíže k ose nástroje nebo blíže obvodu nástroje? 6. Jaké jsou ekonomické náklady na protahovací trny? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record