Show simple item record

Optimization of SLM process for manufacturing of assault rifle muzzle device

dc.contributor.advisorVtípil, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKubrický, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-06-20T22:58:08Z
dc.date.available2020-06-21cs
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKUBRICKÝ, J. Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101038cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66605
dc.description.abstractPráce se zabývá optimalizací výrobního procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky. Pro optimalizaci byl vybrán materiál s označením Ti-6Al-4V, který je nejrozšířenější slitinou titanu. V úvodu práce jsou shrnuty dosavadní typy úsťových řešení a je popsána technologie SLM se zaměřením na zpracování titanových slitin. Na základě rešerše byly navrženy metody optimalizace a jejich testování. První část práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu pro zachování vysoké relativní hustoty vyráběných dílů. V druhé části bylo přistoupeno k samotnému testování mechanických vlastností při různých tepelných zpracování. Získané parametry pak byly použity pro návrh a výrobu úsťového zařízení, které bylo reálně testováno.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with optimization of the manufacturing process of the muzzle device designed for assault rifle. The most common titanium alloy named Ti-6Al-4V was chosen for this task. The introduction summarizes previously existing types of muzzle devices and further describes the SLM technology with a special focus on titanium alloys processing. The optimization methods and their follow-up testing were designed according to theoretical knowledge that is summarized in the theoretical part of this work. Firstly, the aim was to describe the optimization of the manufacturing process with attention to preserving the relative density of the parts. Secondly, the mechanical properties of the parts that underwent different heat treatment were tested.The obtained data were then used to design and manufacture a muzzle device that underwent further testing in real condition afterwards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectSelective laser melting (SLM)cs
dc.subjectoptimalizace technologických parametrůcs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectúsťové zařízenícs
dc.subjectTi-6Al-4Vcs
dc.subjectSelective laser meltingen
dc.subjectoptimization of technological parametersen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectmuzzle deviceen
dc.subjectTi-6Al-4Ven
dc.titleOptimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné puškycs
dc.title.alternativeOptimization of SLM process for manufacturing of assault rifle muzzle deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-19:38:13cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101038en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:20:04en
sync.item.modts2021.11.12 11:08:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMajzlík, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Hudák (člen) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Majzlík (člen) doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record