Show simple item record

Analysis of Tube Bending Process

dc.contributor.advisorPeterková, Evacs
dc.contributor.authorŠrom, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:42Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠROM, J. Analýza procesu ohybu trubky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66606
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem ohybu trubek technologií navíjení bez stabilizačního trnu. Ohyb trubek je doprovázen řadou defektů vznikajících v důsledku velkých přetvoření tvářeného materiálu. Jeden z hlavních defektů, který je v práci důkladně prozkoumán, je zploštění průřezu trubek neboli ovalita. Po nastudování odborné literatury je přistoupeno k inovativnímu řešení, které má snížit tento defekt, a to modifikací tvářecích nástrojů. Optimalizace tvaru tvářecích nástrojů je nejdříve analyzována metodou konečných prvků v softwaru ANSYS. Na základě numerických výsledků je navržen optimální tvar přítlačné lišty, která je následně vyrobena. K experimentálnímu ověření vlivu optimalizované přítlačné lišty je provedeno přibližně 100 ohybů, které potvrzují pozitivní vliv upravené geometrie drážky na ovalitu trubky v místě ohybu.cs
dc.description.abstractMaster thesis analyzes rotary draw bending of the tubes without using a mandrel. Bending process is accompanied by many defects due to large displacement of formed material. One of the major defects is flattering of the cross section also called ovality. In order to decrease ovality comes up a proposal of the changes to the tool design. Modifications of tool’s geometry are numerically analyzed by finite element method in software ANSYS. According to the results of the simulations an optimized pressure die is manufactured. Several experimental tests are accomplished to verify the effect of the optimized tool design. Approximately 100 bends confirm a decrease of ovality using modified pressure die.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOhyb navíjenímcs
dc.subjectOhyb trubekcs
dc.subjectOvalitacs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectRotary draw bendingen
dc.subjectTube bendingen
dc.subjectOvalityen
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectFEMen
dc.titleAnalýza procesu ohybu trubkycs
dc.title.alternativeAnalysis of Tube Bending Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-14:34:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:22:15en
sync.item.modts2021.11.12 21:38:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘiháček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Jaké další defekty mohou vznikat při ohybu trubek? 2. Jakým způsobem lze při ohybu trubek eliminovat odpružení? 3. Zabýval jste se při řešení problematiky rozborem působících sil? 4. Jaký jste použil materiálový model pro simulace MKP? 5. Byly při simulacích zohledňovány výrobní tolerance ohýbaných trubek?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record