Show simple item record

New compositions of advanced oxide dispersion steels based on rare earth elements

dc.contributor.advisorHadraba, Hynekcs
dc.contributor.authorPech, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:48Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:48Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPECH, F. Nové kompozice pokročilých oxidicky zpevněných ocelí na bázi prvků vzácných zemin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101407cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66637
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je příprava tří tříd ocelí lišících se obsahem chromu: 9Cr, 14Cr a 17Cr a jejich varianty zpevněné oxidickou disperzí. Oceli byly připraveny z atomárních a předlegovaných prášků metodou mechanického legování a zhutněny technikou spark plasma sintering. Jako zpevňující prvky bylo použito yttrium, které je v případě ODS ocelí nejobvyklejší a hliník. Tvorba oxidické disperze byla provedena dvěma způsoby: přímým přidáním oxidů Y2O3 a Al2O3 a vnitřní oxidací yttria a hliníku. Provedeným experimentem bylo zjištěno, že lze vytvořit ODS oceli oběma způsoby tvorby oxidické disperze. U ocelí zpevněných hliníkem však lze dosáhnout dostatečně jemné disperze oxidů pouze při použití vnitřní oxidace.cs
dc.description.abstractThe main objective of present diploma thesis is to prepare three different classes of steels, differing by their content of chromium: 9Cr, 14Cr, 17Cr steels and their oxide dispersion strengthened variants. Steels were prepared from atomic and pre-alloyed powders by the mechanical alloying and compacted by the spark plasma sintering method. Used strengthening elements were yttrium, which is most commonly used, and aluminium. Preparation of oxide dispersion was done in two ways: direct adding of yttria and alumina and inner oxidation of aluminium and yttrium. In the experimental part has been found, that it is possible to make oxide dispersion by both ways, but aluminium strengthened steel has to be prepared by inner oxidation to ensure fine oxide dispersion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectODS ocelics
dc.subjectmechanické legovánícs
dc.subjectSPScs
dc.subject9Crcs
dc.subject14Crcs
dc.subject17Cr.cs
dc.subjectODS steelsen
dc.subjectmechanical alloyingen
dc.subjectSPSen
dc.subject9Cren
dc.subject14Cren
dc.subject17Cr.en
dc.titleNové kompozice pokročilých oxidicky zpevněných ocelí na bázi prvků vzácných zemincs
dc.title.alternativeNew compositions of advanced oxide dispersion steels based on rare earth elementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-14-11:13:05cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101407en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:39:28en
sync.item.modts2019.05.18 15:17:57en
dc.contributor.refereeKuběna, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record