Show simple item record

Negative Photoresist Exposition with LED Application

dc.contributor.advisorStarý, Jiřícs
dc.contributor.authorChmelík, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:50:52Z
dc.date.available2019-04-03T22:50:52Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationCHMELÍK, J. Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other41058cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6665
dc.description.abstractCílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se světlem a vyzařováním. Hlavní část této práce se zabývá návrhem a konstrukcí LED maticového pole. Druhým krokem je testování tohoto pole. Další části jsou zaměřeny na návrh nebo volbu napájecího zdroje, vakuového rámu, časovače, řídící jednotky a dalších podpůrných systémů. Finální část je věnována popisu zařízení a návodu k obsluze.cs
dc.description.abstractThe purpose of this work is conception and realization of exposition unit for negative photoresist with ultra violet light emitting diodes application. For conception of this unit is necessary understanding of physical laws about light and radiation. The major part of this work is dealing with conception and construction of LED matrix array. Second step is testing of this array. Next parts are aimed to conception or choose of power source, vacuum frame, timer controller, control unit and other support systems. Final part is devoted to device description and service manual.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectexpoziční jednotkacs
dc.subjectexpozicecs
dc.subjectnegativní fotorezistcs
dc.subjectLEDcs
dc.subjectexposition uniten
dc.subjectexpositionen
dc.subjectnegative photoresisten
dc.subjectLEDen
dc.titleExpozice negativního fotorezistu s využitím prvků LEDcs
dc.title.alternativeNegative Photoresist Exposition with LED Applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:57cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid41058en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:12:39en
sync.item.modts2020.03.31 21:05:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Vítězslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Ondřej Hégr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Jaké problémy může způsobovat nehomogenita osvitu? Jaké jiné uspořádání LED v osvitové jednotce bylo uvažováno? Jaká je doporučená vlnová délka pro uvažovaný fotorezist? Jak se liší propustnost přes použitou fólii a sklo? Byla provedena zkouška rozptylu LED?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record