Show simple item record

Application of process system engeneering

dc.contributor.advisorJegla, Zdeněkcs
dc.contributor.authorHrncsjarová, Hanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:30:58Z
dc.date.available2018-10-21T20:30:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHRNCSJAROVÁ, H. Aplikace procesního systémového inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101554cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66689
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na seznámení s moderními technikami a postupy procesního systémového inženýrství pro identifikaci úspor energie. Procesní systémové inženýrství je v tomto případě aplikováno na problematiku sítí tepelných výměníků a za účelem úspory energie je zde řešena jejich rekonstrukce. Pro rekonstrukci výměníkových sítí je popsána aktuální metoda network pinch, která využívá možností matematického programování. Metoda je uvedena v porovnání s vývojově staršími metodami, a to hlavně s PDM. Dále je zpracován postup výpočtu touto metodou a v prostředí softwaru Maple je aplikován na případ rekonstrukce výměníkové sítě v procesu hydrogenační rafinace oleje. Součástí práce je zhodnocení obdržených výsledků včetně diskuze k vlastnostem použité metody.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is focused on familiarization with modern techniques and procedures of process system engineering for identification of energy savings. In this case, process system engineering is applied to the issue of heat exchanger networks and in order to save energy, their retrofit is solved here. The current network pinch method, which uses mathematical programming options, is described for the retrofit of the heat exchanger networks. The method is presented in comparison to older development methods, mainly with the PDM. In addition, the calculation procedure is also developed by this method and in the Maple software environment it is applied to the case of heat exchanger network retrofit in the process of hydrogenation refining of oil. Part of the thesis is an evaluation of the results obtained, including a discussion of the properties of the method used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsíť tepelných výměníkůcs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectpinch analýzacs
dc.subjectnetwork pinchcs
dc.subjectintegrace procesůcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectheat exchanger networken
dc.subjectretrofiten
dc.subjectpinch analysisen
dc.subjectnetwork pinchen
dc.subjectprocess integrationen
dc.subjectoptimizationen
dc.titleAplikace procesního systémového inženýrstvícs
dc.title.alternativeApplication of process system engeneeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-16:33:13cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101554en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:39:41en
sync.item.modts2019.05.18 08:17:28en
dc.contributor.refereeTurek, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record