Show simple item record

Design and implementation of smart wiring in the apartment with visualization

dc.contributor.advisorBátora, Branislavcs
dc.contributor.authorValo, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:22Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:22Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVALO, M. Návrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66721
dc.description.abstractTato práce se zabývá jak projektováním klasické a systémové elektroinstalace tak i jejich realizací a vizualizačním prostředím pro její obsluhu. Cílem této práce je realizovat projekt stávající silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace bytové jednotky doplněný o návrh instalace systémové. Tento návrh je následně realizován v plném rozsahu. V úvodu práce je seznámení se systémovou elektroinstalací jako takovou, doplněno o stručné porovnání současných systémů. Následují dvě kapitoly zabývající se problematikou dvou vybraných systémů pro realizaci elektroinstalace. Tyto kapitoly stručně vystihují podstatu daného systému, jeho vlastnosti a nabízené prvky systémové elektroinstalace. Poslední část práce se zabývá vlastním projektem návrhu elektroinstalace pro bytovou jednotku a postupem při jejím zprovoznění. Praktická část se věnuje tvorbě výkresové dokumentace obsahující stávající silnoproudé a slaboproudé rozvody, návrh systémové elektroinstalace spolu s případnými úpravami rozvaděče. O projektové dokumentaci dále pojednává technická zpráva. V poslední řadě je vybraný systém zkušebně zapojen a uveden do provozu dle daných požadavků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the classic and system wiring as well as their implementation and visualization environment for its operation. The aim of this work is to implement the project of the existing high-voltage and low-voltage wiring housing units accompanied by a design of the system wiring. This design is then fully implemented. In the beginning of the work is introduction to system wiring as such, added by a brief comparison of current systems. Followed by two chapters dealing with two selected systems for the realization of wiring. These chapters succinctly capture the essence of the system, its characteristics and features offered by each system. The last part deals with project design of wiring for the residential unit and the procedure for its commissioning. The practical part is dedicated to creating drawings with the existing power and low voltage distribution systems, the design of the smart wiring and electrical switchboard, together with possible modifications. The project documentation also discusses technical report. Finally, the selected system is tested and commissioned according to the requirements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektroinstalacecs
dc.subjectsystémová elektroinstalacecs
dc.subjectFoxtrotcs
dc.subjectINELScs
dc.subjectRFcs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectprojektovánícs
dc.subjectbytová jednotka.cs
dc.subjectCable wiringen
dc.subjectsmart wiringen
dc.subjectFoxtroten
dc.subjectINELSen
dc.subjectRFen
dc.subjectprogrammingen
dc.subjectdesignen
dc.subjectresidential unit.en
dc.titleNávrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizacícs
dc.title.alternativeDesign and implementation of smart wiring in the apartment with visualizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:34cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102579en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:17:16en
sync.item.modts2019.05.18 09:44:51en
dc.contributor.refereePěcha, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record