Show simple item record

Network flows and their modifications

dc.contributor.advisorPopela, Pavelcs
dc.contributor.authorBitara, Matúšcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:21:52Z
dc.date.available2018-10-21T21:21:52Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBITARA, M. Síťové úlohy a jejich modifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96684cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66863
dc.description.abstractPráce se zabývá optimalizačními modely lineárního programovaní v dopravních úlohách. Po zavedení pojmů z teorie grafů a lineárního programovaní následuje část zabývající se dopravním problémem rozvozu odpadu. Následuje část s reálnými daty aplikovanými na území České republiky. Dále je popsáno uživatelské rozhraní vytvořeno v programovacím jazyce Visual Basic. Dosažené výsledky jsou komentovány a jsou navrženy postupy na jejich zlepšení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with optimization models in transportation problems. Brief introduction to graph theory and linear programming is followed by transportation problem of waste transport. Then there is a part with real data applied to the territory of the Czech Republic. After that the user interface created in Visual Basic programming language is explained. In conclusion computational results are discussed as well as their possible improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLineární programovánícs
dc.subjecttoky v sítíchcs
dc.subjectdopravní problémcs
dc.subjectGAMScs
dc.subjectVisual Basiccs
dc.subjectLinear programmingen
dc.subjectnetwork flowsen
dc.subjecttransportation problemen
dc.subjectGAMSen
dc.subjectVisual Basicen
dc.titleSíťové úlohy a jejich modifikacecs
dc.title.alternativeNetwork flows and their modificationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-16-13:32:03cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96684en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:10:23en
sync.item.modts2021.11.12 16:21:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHošek, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma Síťové úlohy a jejich modifikace a následně odpověděl na otázky položené oponentem bakalářské práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record