Show simple item record

Accumulation of energy from renewable sources

dc.contributor.advisorFišer, Jancs
dc.contributor.authorCharvátová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:34:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:34:55Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCHARVÁTOVÁ, M. Akumulace energie z obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66885
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů s bližším zaměřením na uchovávání elektrické energie v „malém/domácím“ měřítku. Dodávka energie získané z obnovitelných zdrojů je značně proměnlivá a vzhledem k pokrytí časového posunu mezi výrobou a spotřebou je tedy nutné energii uchovávat. V práci jsou popsány jednotlivé druhy energií využívané v rezidenčním bydlení, uvedeny zdroje obnovitelné energie a následně rozebrány různé způsoby akumulace energie. Největší pozornost je věnována chemickým akumulátorům, neboť jsou vzhledem ke své praktičnosti nejvhodnějším řešením pro domácí využití. V závěru práce jsou zpracována a zhodnocena provozní data z malé demonstrační fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie v chemických akumulátorech.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the issue of accumulation of energy from renewable sources with a closer focus on electricity storage in the "small/home" scale. Delivering energy from renewable sources is highly variable and, in order to cover the time shift between production and consumption, energy must be stored. In the paper are described individual types of energy used in residential housing, sources of renewable energy are presented and various ways of energy accumulation are analyzed. The greatest attention is paid to chemical accumulators, because they are the most suitable solution for home use due to their practicality. At the end of the thesis, operational data from a small demonstration photovoltaic power plant with accumulation of electric energy in chemical accumulators are processed and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkumulace energiecs
dc.subjectAkumulátorcs
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectFotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectElektrická energiecs
dc.subjectEnergy accumulationen
dc.subjectAccumulatoren
dc.subjectRenewable sources of energyen
dc.subjectPhotovoltaic power stationen
dc.subjectElectrical energyen
dc.titleAkumulace energie z obnovitelných zdrojůcs
dc.title.alternativeAccumulation of energy from renewable sourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:22cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:52:06en
sync.item.modts2019.05.18 14:44:02en
dc.contributor.refereeBajko, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record