Show simple item record

Analysis of the Reaction Time of a Driver Influenced by Selected Distracting Stimuli

dc.contributor.advisorBucsuházy, Kateřinacs
dc.contributor.authorČernohorská, Magdacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:17Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:17Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationČERNOHORSKÁ, M. Analýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podněty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100376cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67012
dc.description.abstractDiplomová práce se zaobírá analýzou vlivu konzumace potravin na prodloužení reakční doby řidiče. Je zde popsán úvod do problematiky konzumace potravin v průběhu jízdy, prvky ovlivňující výkon řidiče. Dále se práce zabývá specifikací činností rozptylujících řidiče, zahraničními výzkumy a studiemi s rozptylujícími podněty. Praktická část diplomové práce se věnuje realizaci jízdních zkoušek v běžném provozu se zvoleným výběrem řidičů dané věkové kategorie. Vyhodnocení jejich reakčních dob při jízdě bez rozptylování a s rozptylováním právě konzumací potravin. Získaná data jsou zhodnocena v závěru, kde jen potvrzují závažnost prodloužení reakční doby při občerstvování se během jízdy.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analyses of food consumption influence on driver´s perception reaction time. It describes the food and drink consumption while driving, factors influencing driver´s performance, activities disturbing the driver, foreign researches and studies aimed at distracting stimuli. Practical part of the thesis is focused on driving tests of chosen driver of certain age group in current traffic, interpretation and evaluation of reaction times while driving with no distracting stimuli comparing to driving influenced by food consumption. All the data are concluded in the summary where it´s confirmed that reaction times are significantly prolonged when drivers have a snack while driving a vehicle.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘidičcs
dc.subjectreakční dobacs
dc.subjectrozptýlenícs
dc.subjectjídlo za volantemcs
dc.subjectDriveren
dc.subjectreaction timeen
dc.subjectdistractionen
dc.subjecteating at the wheelen
dc.titleAnalýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podnětycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Reaction Time of a Driver Influenced by Selected Distracting Stimulien
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-15-08:35:47cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100376en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:28:43en
sync.item.modts2021.11.12 14:21:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSemela, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza reakční doby řidiče při ovlivnění vybranými rušivými podněty. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala velmi dobře. Na otázky komise odpověděla velmi dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record