Show simple item record

Marketing Strategy Proposal for an Association

dc.contributor.advisorNovák, Petrcs
dc.contributor.authorHrazdírová, Natáliecs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:03Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:03Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHRAZDÍROVÁ, N. Návrh marketingové strategie spolku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103190cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67051
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a popisuje marketingové analýzy, které jsou následně sestaveny v druhé části této práce. Závěrečná část je věnována vlastním návrhům řešení, které by měly vést ke zlepšení stávající situace.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a marketing stratégy inovation focusing on community event „Day of Princesses“. Theoretical part defines terms related to organizing non-profit organization, marketing and marketing strategies. Further, it decribes marketing analyzes which are assembled in the second part of this work. Final section of the thesis is develoted to own resolution proposals, which should lead to improvement of current situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNezisková organizacecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectmarketingový mix služebcs
dc.subjectevent marketingcs
dc.subjectNon-profit organizationen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing stratégyen
dc.subjectservice marketing mixen
dc.subjectevent marketingen
dc.titleNávrh marketingové strategie spolkucs
dc.title.alternativeMarketing Strategy Proposal for an Associationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-08cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:34cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103190en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:14:18en
sync.item.modts2021.11.12 16:56:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHuněk, Filipcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího: zodpovězena otázky vedoucího: zodpovězeny Ing. Novák Ph.D.: Uvádíte, že přebytek příjmů nad výdaji použijete na nákup kempingového vybavení, zdůvodněte. zodpovězeno doc. Pirožek: Kde odhadujete business v neziskové sféře v budoucnu? zodpovězeno doc. Zich: Vysvětlete, kdo je pro vás konkurentem? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record