Show simple item record

Analysis of Selected Business Entity by Selected Methods

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorHolländerová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:23Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:23Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOLLÄNDEROVÁ, P. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67056
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall situation of the company is evaluated. The Králičkov Quick Test evaluates the financial situation of the company. At the end of the thesis there are suggestions to improve the current situation.cs
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na analýzu vybraného podnikateľského subjektu Oknoplast Slovensko, s. r.o. Na základe skúmaných analytických metód vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku je zhodnotená celková situácia podniku. Pomocou Králičkovho Quick testu je zhodnotená finančná situácia podniku. V závere práce sú uvedené návrhy na zlepšenie momentálnej situácie.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza podnikucs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPorterov model piatich konkurenčných sílcs
dc.subjectmodel 7Scs
dc.subjectKraličkov Quick testcs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectAnalysis of the companyen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPorter´s five forces modelen
dc.subjectmodel 7Sen
dc.subjectKralicek Quick testen
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleAnalýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Selected Business Entity by Selected Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-09cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:34cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:08:42en
sync.item.modts2021.11.12 08:24:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMazanec, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta – odpovězeno Ing. Libor Trnavský - "Existují i jiné výhody kromů uvedených?" - odpovězeno doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. - "Jaký byl vývoj tržeb v roku 2016 vzhledem k návrhu na zahraniční expanzi?" - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record