Show simple item record

Proposal for Communication Mix of Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorHavlíková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:23Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:23Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHAVLÍKOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103402cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67068
dc.description.abstractCílem diplomové práce je na základě zpracované analýzy současného stavu komunikačního mixu vybraného podniku navrhnout konkrétní opatření vedoucí k jeho zlepšení. Práce je rozdělena na tři části, a to na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou vymezena základní teoretická východiska, která slouží jako podklad pro vypracování analytické a návrhové části. V praktické části je představen vybraný podnik a jsou provedeny analýzy současného stavu jeho komunikačního mixu. Výsledky analýz jsou využity v návrhové části diplomové práce, kde jsou popsána opatření vedoucí ke zlepšení současného komunikačního mixu podniku.cs
dc.description.abstractThe goal of the thesis is, based on analysis of the current state of the communication mix of selected company, to propose specific measures to improve it. The Thesis is divided into three parts, namely theoretical, analytical and propositional. In the theoretical part are defined theoretical background, which serves as the basis for the development of analytical and propositional part. In the practical part is introduced the selected company and are performed the analysis of current state of the communication mix. Analysis results are used in the propositional part of the Thesis, which describes the measures to improve the current communication mix of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal for Communication Mix of Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-09cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:33cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103402en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:45:23en
sync.item.modts2020.03.31 02:32:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátilová,, Ludmilacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky při obhajobě: Ing. Jiří Baťka: Jaké jsou tržby ordinace? - zodpovězeno Jaké očekáváte navýšení po zavedení Vašeho řešení? Jaké procento navýšení očekáváte? - zodpovězeno Je majitelka podniku ochotna přijmout Vaše řešení? - zodpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.: Jak jste stanovovala váhy u SWOT analýzy? Proč to bylo třeba? - zodpovězeno Jakou metodu pro stanovení vah jste použila? - zodpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D.: Co si myslíte o používání QR kódu - využila byste to při propagaci? - zodpovězeno Má lékařka v podniku smlouvy s pojišťovnami? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record