Show simple item record

Influence of solidification conditions on structure and properties of austenitic chrome-nickel steels

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorAmbrož, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationAMBROŽ, O. Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100290cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67134
dc.description.abstractPráce se zabývá vlivem podmínek tuhnutí na mechanické vlastnosti a strukturu austenitických korozivzdorných ocelí. První část zahrnuje rozdělení korozivzdorných ocelí a základní seznámení s problematikou dosažení požadovaných vlastností a struktury. Druhá část je zaměřená na austenitické oceli a jejich základní charakteristiky. V této části je také uveden popis experimentu a dosažené výsledky. Na závěr bylo provedeno zhodnocení těchto výsledků a byly doporučeny další kroky výzkumu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the influence of solidification conditions on structure and mechanical properties of austenitic stainless steels. The first part involves the distribution of stainless steels and a basic understanding of the issue of achieving the desired structure and mechanical properties. The second part is focused on austenitic steels and their basic characteristics. This section also describes the experiment and the results achieved. Finally, these results were evaluated and further research steps were recommended.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkorozivzdorná ocelcs
dc.subjectaustenitická ocelcs
dc.subjectASTM A351 CF3Mcs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjecttuhnutícs
dc.subjectmetalografiecs
dc.subjectstainless steelen
dc.subjectaustenitic steelen
dc.subjectASTM A351 CF3Men
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectsolidificationen
dc.subjectmetallographyen
dc.titleVliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelícs
dc.title.alternativeInfluence of solidification conditions on structure and properties of austenitic chrome-nickel steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-10:06:33cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100290en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:11en
sync.item.modts2020.03.30 15:05:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČech, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a odpověděl na otázky oponenta. Komise studentovi položila k práci následující dotazy: Jsou Vámi získané výsledky aplikovatelné na jiné typy odlitků? Jak je myšleno Vámi doporučené "lepší hodnocení velikosti zrna"? Co jiného má vliv na mechanické vlastnosti, když ne velikost zrn, dle vašich výsledků? Proč se používali termočlánky typu S u nálitku a termočlánky typu B pro měření formy? Co je to Niyamovo kritérium a jak jste jej použil při simulaci? Jak je možné, že ve Vámi použité austenitické oceli jste měl obsah feritu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record