Show simple item record

Technical modification design of the electrical power systems for Modřice and its surroundings

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorŠerý, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:16Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠERÝ, P. Návrh úprav napájení města Modřice a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102575cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67148
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem úpravy napájení města Modřice a okolí. V práci je popsáno základní teoretické rozdělení elektrizační soustavy a samotné distribuční soustavy. Následně je prostor věnován rozvoji a výstavbě samotných VN sítí a vysvětleny jsou i metody a způsoby výpočtu ustáleného chodu sítě. Tyto metody jsou pak využity ve výpočetních programech, které jsou uvedeny v další kapitole této práce. Cílem praktické části práce je nejprve zjistit aktuální stav sítě v zadané lokalitě. Dále je dle požadavků na navýšení příkonu případně připojení nových odběrných míst navrženo několik úprav. Navržené úpravy jsou dále posouzeny pro různé provozní stavy. Výsledkem je poté síť, která je funkční, provozuschopná a spolehlivá. Celá analýza probíhá ve výpočetním programu PAS DAISY Off-line V4 Bizon.cs
dc.description.abstractABSTRACT This thesis is concerned with a technical modification of design of the electrical power systems for Modřice and its surroundings. The thesis describes a basic theoretical distribution of the electricity network and the distribution network itself. Following chapters are devoted to the development and construction of the HV networks and to the methods and ways of calculating the steady operation of the network. These methods are then used in the computational programs that are presented in the next chapter of this paper. The aim of the practical part of the thesis is to first determine the current state of the network in the given location. Furthermore, several modifications are proposed according to the requirements for increasing the power consumption or connecting the new supply places. The proposed modifications are further assessed for the different operating conditions. The result is a network that is functional, operational and reliable. The whole analysis is carried out in the PAS DAISY Off-line V4 Bizon computing program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdistribuční soustava; ustálený chod sítě; vysoké napětí; venkovní vedení; rekonstrukce distribuční sítěcs
dc.subjectelectric distribution networken
dc.subjectsteady stateen
dc.subjecthigh voltageen
dc.subjectoverhear lineen
dc.subjectreconstruction of electric distribution networksen
dc.titleNávrh úprav napájení města Modřice a okolícs
dc.title.alternativeTechnical modification design of the electrical power systems for Modřice and its surroundingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:32cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102575en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:55:14en
sync.item.modts2020.03.31 19:46:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKopička, Marekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Návrh úprav napájení města Modřice a okolí. Student odpověděl na otázky vedoucího a oponenta práce. Doplňující otázku položil doktor Katovský ohledně uplatnění výsledků práce. Student dotaz zodpověděl. Další dotazy měla docentka Orságová na rozvoj výchozí rozvodny pro vedení a na citování převzatého a upraveného obrázku autorem práce. Student dotazy zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record