Show simple item record

Solar Radiation Measurements

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorMazoch, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:32:10Z
dc.date.available2019-04-04T05:32:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMAZOCH, J. Měření slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103020cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67233
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením levné metody pro orientační měření přímého a difúzního slunečního záření pro odhad tepelného zisku budov. Teoretická část je zaměřena na rozbor sluneční energie a druhů měřicích zařízení. V praktické části jsou uvedeny výsledky patentové rešerše a průzkumu trhu. Dále je zde představen návrh ideálního provedení měřicího obvodu. Poslední kapitola se soustředí na praktické ověření vybraných levných čidel, zahrnující návrh vhodného dataloggeru a měřicího obvodu a také porovnání naměřených dat s referenčním senzorem. Závěr je věnován popisu možného řešení snímače pro použití v provozních podmínkách.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis discusses design and verification of an inexpensive method for indicative measurement of direct and diffused solar radiation, in order to estimate the heat gain of buildings. Theoretical part focuses on the analysis of solar energy and types of measuring devices. Practical part presents results of patent research and market research. The design of an ideal solution of a measurement circuit is also presented here. The last chapter concentrates on the practical verification of selected inexpensive sensors. It includes the design of a suitable datalogger and measurement circuit, plus the comparison of measured data with reference sensor. The conclusion is devoted to describing possible solution for the sensor which should be applicable in operating conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMěření slunečního zářenícs
dc.subjectpyranometrcs
dc.subjecttermočlánekcs
dc.subjectfotodiodacs
dc.subjectdatalogger.cs
dc.subjectSolar radiation measurementen
dc.subjectpyranometeren
dc.subjectthermocoupleen
dc.subjectphotodiodeen
dc.subjectdatalogger.en
dc.titleMěření slunečního zářenícs
dc.title.alternativeSolar Radiation Measurementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-15:15:31cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103020en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:58:22en
sync.item.modts2021.11.12 19:07:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMálek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record