Show simple item record

Structure and Properties of Coatings Produced by PVD Technology

dc.contributor.advisorČelko, Ladislavcs
dc.contributor.authorDoubrava, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:49:56Z
dc.date.available2019-04-04T04:49:56Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDOUBRAVA, M. Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101413cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67369
dc.description.abstractPředkládaná práce je zaměřena na studium DLC vrstev 3. generace vyráběné firmou Platit a.s. Vrstvy jsou deponovány během nereaktivního filtrovaného PVD obloukového procesu. Cílem je zjistit vliv záměny držáku substrátu s různým odvodem tepla na výsledné vlastnosti vrstev. Záměna je motivována čistě ekonomickou snahou o zvýšení produktivity procesu. Teoretická část pojednává o principech procesu PVD depozice, charakteristice tenkých vrstev, DLC vrstvách a materiálech pro řezné nástroje. Experimentální část práce zahrnuje popis přístrojů a metod použitých pro analýzu vzorků. Její součástí je také stručný popis průběhu a podmínek každého experimentu. Získané výsledky ať už z hlediska tloušťky vrstev, adheze nebo podílu sp^3 vazeb odpovídají předpokládaným výsledkům.cs
dc.description.abstractThe submitted work is focused on study of 3rd generation DLC films produced by Platit a.s. company. Thin films are deposited utilizing filtered cathodic vacuum arc process (FCVA). The main goal of thesis was to find out the influence on film properties, caused by change of the substrate holders with different heat dissipation. The change of the substrate holders is motivated purely by economical effort to increase productivity of the deposition process. Teoretical part of the thesis is about the principles of PVD deposition process, characterization of the thin films, DLC thin films and materials used for cutting tools. Experimental part includes description of devices used for specimens analyses, including also the description of measuring process and used conditions. Acquiered results, not only the thin film thickness, adhesion or amount of sp^3 bonds, match with expected results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPVDcs
dc.subjectDLCcs
dc.subjectta-Ccs
dc.subjecttenká vrstvacs
dc.subjectkatodový obloukcs
dc.subjectPVDen
dc.subjectDLCen
dc.subjectta-Cen
dc.subjectthin filmen
dc.subjectcathodic arcen
dc.titleStruktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologiícs
dc.title.alternativeStructure and Properties of Coatings Produced by PVD Technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-16-09:27:39cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101413en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:04:50en
sync.item.modts2020.03.31 03:31:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHorynová, Miroslavacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Petra Krajňáková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record