Show simple item record

Using of X-ray for distribution analysis of electrodes for secondary cell application

dc.contributor.advisorChladil, Ladislavcs
dc.contributor.authorMacháč, Milancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMACHÁČ, M. In-situ analýza složení záporné elektrody olověných sekundárních článků s využití rentgenového difraktometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103200cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67488
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na in-situ analýzu složení záporné elektrody olověných sekundárních článků s využití rentgenového záření. První část práce je věnována teorii olověných akumulátorů, mezi které zahrnujeme nabíjení, vybíjení, konstrukční prvky akumulátoru a jednotlivé degradační mechanismy. Hlavní část práce obsahuje přípravu elektrochemické in-situ XRD cely a následné měření růstu krystalů síranu olovnatého na potenciálu OCV. Dále byl olověný článek podroben měření cyklické voltametrie v okolí pracovního bodu záporné elektrody. Z těchto měření byl patrný postupný nárůst krystalů síranů olovnatého. Analýza byla doplněna snímky z elektronového mikroskopu. Mimo to byly v práci zhodnoceny možnosti analýzy velikosti částic v in-situ cele na vzorku LTO Sigma.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on in-situ analysis of the composition of the negative electrodes of second secondary cells with using X-ray radiation. The first part is dedicated to the theory of lead accumulators, including charging, discharging, battery components and individual degradation mechanisms. The main part of the thesis includes the preparation of electrochemical in situ XRD cells and following measurement of the growth of lead sulphate crystals on the OCV potential. Furthermore, the lead cell was subjected to the measurement of the cyclic voltammetry around the working point of the negative electrodes. From these measurements was evident gradual increase of the lead sulfate crystals. The analysis was supplemented with electron microscopy images. In addition, were evaluated the in-situ particle analysis of the LTO Sigma sample.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkumulátor; kladná elektroda; záporná elektrodacs
dc.subjectbateriecs
dc.subjectsulfatacecs
dc.subjectdegradační mechanismycs
dc.subjectXRDcs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectIn-situcs
dc.subjectAccumulator; positive electrode; negative electrodeen
dc.subjectbatteriesen
dc.subjectsulfationen
dc.subjectdegradation mechanismsen
dc.subjectXRDen
dc.subjectSEMen
dc.subjectIn-situen
dc.titleIn-situ analýza složení záporné elektrody olověných sekundárních článků s využití rentgenového difraktometrucs
dc.title.alternativeUsing of X-ray for distribution analysis of electrodes for secondary cell applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:25cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103200en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:25:26en
sync.item.modts2020.03.30 13:45:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBača, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Kolik bylo nastaveno cyklů v uvedených CV? 2) Co znamená „naměřený difraktogram cyklické voltametrie“? 3) Co značí hodnota 2theta? 4) Jaké napětí má olověný článek?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record