Show simple item record

Financial Situation Evaluation SAINT GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorHrnčířová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:47Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:47Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHRNČÍŘOVÁ, B. Zhodnocení finanční situace SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103044cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67522
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o. na základě finanční analýzy poskytnutých účetních výkazů za období pěti let (2011–2015) a formulaci návrhů na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření. Teoretická část ukazuje nejnovější poznatky z literatury o finanční analýze a jejích metodách. V praktické části je pozornost věnována společnosti SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o., jejíž finanční výsledky jsou podrobeny finanční analýze. V poslední části práce jsou formulována doporučení na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of SAINT –GOBAIN ADFORS CZ s. r. o. while financial analysis implemented for the period of last five years. Moreover, proposals for improvements in problematic areas of financial management are formulated. The theoretical part reports the latest findings from the academic literature on financial analysis and its methods. In the practical part the attention is paid to the company SAINT – GOBAIN ADFORS CZ s. r. o, which financial statements analysed by using selected methods. In the last part proposals for improvements are formulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.titleZhodnocení finanční situace SAINT GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeFinancial Situation Evaluation SAINT GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:10cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103044en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:59:20en
sync.item.modts2019.05.19 08:55:01en
dc.contributor.refereeKopecká, Markétacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record