Show simple item record

Mapinng and improving logistic flow in the firm ZEBR.

dc.contributor.advisorŠpinka, Jiřícs
dc.contributor.authorKmeť, Lenkacs
dc.date.accessioned2017-05-30T15:54:02Z
dc.date.available2017-05-30T15:54:02Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKMEŤ, L. Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67536
dc.description.abstractCílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a s výpočtem průběžné doby. V další části je zmapován tok hodnot ve vybrané společnosti a vytvořena mapa současného stavu. Dále je vypočítána průběžná doba vybraných dílů a sestaveno montážní schéma sledovaných výrobků. Na těchto podkladech jsou nalezeny zdroje plýtvání a navrhnuta řešení. Poté jsou na základě získaných dat daná řešení vyhodnocena z hlediska ekonomických ukazatelů.cs
dc.description.abstractThe aim of the project is to chart the course of logistics and information flows of the selected company, to eveluate the entire process and to find improvements. In the first part there is mentioned an introduction into methods of lean manufacturing, value stream mapping and throughput time calculations. In the next section the flow of values is mapped and the map of current state is created. Futhermore, the throughput time of selected parts is computed and the mounting diagram of measured products is assembled. On to these materials are founded the sources of wasting and solutions are suggested. Afterwards on the basis of the obtained data are given solutions eveulated in terms of economic indicators.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcescs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectmapování toku hodnotcs
dc.subjectzdroje plýtvánícs
dc.subjectčas přidávající hodnotucs
dc.subjectčas cyklucs
dc.subjectprůběžná doba výrobycs
dc.subjectProcessen
dc.subjectlean productionen
dc.subjectvalue stream mappingen
dc.subjectsources of wastingen
dc.subjectvalue added timeen
dc.subjectcycle timeen
dc.subjectthroughput timeen
dc.titleMapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o.cs
dc.title.alternativeMapinng and improving logistic flow in the firm ZEBR.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.extent2.21 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-21-08:16:01cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:02:30en
sync.item.modts2020.03.30 12:37:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVyroubal, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ovsík (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV práci (str. 45) popisujete, že je patrná dlouhá doba zpracování zakázky v technologii. Jako jedno z řešení navrhujete řešení v novém softwaru (mimo jiné jsem se nikde nedočetl jaký, ale stojí 4 000 000 Kč). Zmiňujete, že má firma k dispozici 3D SolidWorks. Má Vaše firma k dispozici i SolidWorks PLM/PDM? Pokud ano, popište, jak ho využívá, pokud ne, zkuste zapřemýšlet, zda by nebylo vhodné ho použít, či nikoli a proč? Máte nějaké informace o tom, zda se Vámi navrhovaná řešení budou převádět do praxe? Je u přijetí zakázky prováděn odhad proveditelnosti? Máte porovnání kvality logistického a informačního toku před a po optimalizaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record