Show simple item record

Proposal for the Modifications of the Marketing Mix of Family Business

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorMaděra, Jonášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:49Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMADĚRA, J. Návrh změn marketingového mixu pro obnovu rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103484cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67623
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na popis reality sledovaného (rodinného) podniku, nalezení, vymezení a formulování chyb a nedostatků, kterého se v praxi dopouští, a odhalení jeho slabých míst. Představuje specifickou oblast čalounictví jako řemeslo a předmět podnikání, jeho komplikovanost a nezařaditelnost, a vliv této unikátnosti na jeho prosperitu. Realitu přitom (tam, kde je to vhodné) srovnává s teoretickými poznatky. Práce zahrnuje identifikaci problémů a také návrh jejich řešení, za účelem dosaţení revitalizace a inovace sledovaného podniku.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on describing the reality of the tracked family business, finding, defining and formulating the mistakes and shortcomings, which are happening during the practice, and revealing its weaknesses. It presents the craft of upholstery as a specific area and an unusual subject of business, it shows its complexity and “unclassifiability”, and the impact of this uniqueness on its prosperity. The reality is (where appropriate) compared with the obtained theoretical knowledge. The thesis involves identification of the problems and it proposes their solutions, in order to achieve the revitalisation and innovation of the monitored enterprise.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikcs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectmodernizacecs
dc.subjectčalounictvícs
dc.subjectřemeslocs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectBusinessen
dc.subjectrevitalisationen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectmodernisationen
dc.subjectupholsteryen
dc.subjectcraften
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.titleNávrh změn marketingového mixu pro obnovu rodinného podnikucs
dc.title.alternativeProposal for the Modifications of the Marketing Mix of Family Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:13cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103484en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:34:24en
sync.item.modts2020.03.31 06:42:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFarmačka, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: dr. Marcolová Klímková - Proč byla ukončena/přerušena činnost podniku? Kdy bude znovu zahájena? Budete se tím sám živit? Jsou ceny konkurenceschopné? - zodpovězeno prof. Dohnal - Jste sám zapojen i do výroby? Co včechno zahrnuje čalounicví a jeho využití při rekonstruování starožitností? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record