Show simple item record

Problems revisions electric machine with a slip device, including an additional device

dc.contributor.advisorVeselka, Františekcs
dc.contributor.authorŠčepka, Ondrejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:47:57Z
dc.date.available2018-10-21T21:47:57Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠČEPKA, O. Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102166cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67633
dc.description.abstractTáto bakalárska práca popisuje problematiku revízie elektrického stroja so zberacím ústrojenstvom. V prvej časti sú popísané elektrické stroje, ktorých súčasťou je klzný kontakt. Druhá časť je zameraná na oboznámenie sa s potrebnými normami na výkon revízií elektrických zariadení a vysvetlenie pojmov používaných pri revíziách elektrických zariadení. Nasleduje detailnejší popis klzného kontaktu v elektrickom stroji, s popisom jeho jednotlivých častí. V záverečnej časti som popísal postup jednotlivých meraní, zaznamenal a spracoval namerané hodnoty z meraní potrebných ku vystaveniu revíznej správy.cs
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis describes an issues of an revisions on electric engine equipped with brush. Electric engines with brushing are described in the first part. In the second one is focused on the introduction with necessary standards for performing of revisions of the electric equipment and on the clarification of terms used during the revisions of the electric equipment. The work continues with more detailed description of brushing contact in the electric engine and with the description of its parts. In the next part I have become more familiar with the electric engine that will be inspected. The final part of thesis contains sequence of measurements. I registered and handled recorded measured values mandatory for the issuing of revision report.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRevíziacs
dc.subjectklzný kontaktcs
dc.subjectkefacs
dc.subjectkrúžokcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectRevisionen
dc.subjectsliding contacten
dc.subjectbrushen
dc.subjectcommutatoren
dc.subjectrotoren
dc.titleProblematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízenícs
dc.title.alternativeProblems revisions electric machine with a slip device, including an additional deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-08:16:03cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102166en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:18:28en
sync.item.modts2020.03.31 16:07:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHájek, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu“. Prezentace práce byla přehledná a student neměl problémy s vystupováním. Na otázky oponenta student odpověděl vhodně. Diskuze ukázala, že student má dobré znalosti dané problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record