Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorTůma, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:19:08Z
dc.date.available2018-10-21T17:19:08Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTŮMA, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other99636cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67850
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na analyzování finančního stavu společnosti pomocí ukazatelů finanční stability. Výpočet a následné vyhodnocení ukazatelů se provádí z účetních výkazů po sobě jdoucích 5 účetních období. První částí jsou teoretické poznatky související s danou tématikou, dále následuje část analytická, kde dochází k navázání na teoretickou část. Závěrem jsou uvedeny návrhy na řešení finanční situace, které vychází k nepříznivých hodnot, které odhalí analytická část.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on analysing the financial condition of the selected company by methods of financial stability. The calculation and evaluation of methods are based on financial statements from 5 consecutive years. The first part includes theory connected to financial analysis, followed by an analytical part in which knowledge from the theory part is used for the financial analysis. Last part include suggestions that could solve the financial crisis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectpřehled o peněžních tocíchcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectanalýza společnostics
dc.subjectprofit and lossen
dc.subjectbalance-sheeten
dc.subjectstatement of cash flowsen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectanalysis of companyen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:16cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99636en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:41:29en
sync.item.modts2020.03.31 14:44:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠtěpánková, Vladěnacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Martin Pernica, Ph. D. - Vysvětlete Váš návrh faktur s opožděnou dobou splatnosti? - otázka zodpovězena - Jsou celkové náklady opravdu kolem 306 Kč? - otázka zodpovězena Ing. Markéta Marcolová Klímová, Ph. D. - Kolik zaměstnanců bylo ušetřeno outsourcingem? - otázka zodpovězena Ing. Markéta Kruntorádová, Ph. D. - Jak byste navrhoval snížit stav zásob? - otázka částečně zodpovězenacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record