Recent Submissions

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dydek, Michal
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kohout, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, ...
 • Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

  Bělehrádek, Michael
  Bakalářská práce řeší problematiku poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Ecolab Hygiene s. r. o. Úvodní část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část práce se zabývá analýzou poskytování ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Černá, Zuzana
  Bakalářská práce je zpracována na téma „Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce“. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných účetních jednotek a dlouhodobého majetku. ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace 

  Svobodová, Sára
  V bakalárskej práci sa zaoberám návrhmi na rozvoj obchodných aktivít českej spoločnosti Faster CZ spol. s r.o., ktorá pôsobí na globálnom trhu domácej automatizácie a regulácie. Predmetom podnikania je výroba a predaj ...
 • Návrh pro zlepšení podnikového procesu 

  Rudykh, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení podnikového procesu v konkrétní společnosti. Vysvětluje pojem procesního řízení a přínosy neustálého zlepšování. S analýzou současného stavu je vytvořena procesní mapa. Na základě ...
 • Marketingová komunikace vybrané společnosti 

  Křivská, Adéla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na online marketingovou komunikaci. Specifikuje, co online marketing je, jaké jsou jeho nástroje, a také porovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh na zlepšení online ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ryšánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn dílčí části informačního systému konkrétní společnosti. Z analýzy současného stavu firmy bude v návrhu vlastního řešení vybráno vhodné optimální řešení, které přispěje k zefektivnění ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Durcová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast systému odměňování pracovníků ve společnosti XY a.s. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti motivace a odměňování pracovníků. V praktické části je analyzován současný systému ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo 

  Nováková, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo. Práce je složena z teoretické části, která uvádí základní poznatky potřebné k analýze ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Bednářová, Daniela
  Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti R MALEC s.r.o. za období 2011-2015 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je zaměřena na teoretické ...
 • Studie řízení rozvoje podnikání v obchodní organizaci 

  Maršálek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávajícího stavu a možnosti zlepšení a zajištění rozvoje činností podnikání týkajících se obchodu a služeb k zajištění spokojenosti zákazníků v anonymní společnosti. V práci ...
 • Návrh implementace entity "Zákazník" v informačním systému MS Dynamics CRM 2015 pro zvolenou společnost 

  Písečný, Patrik
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je logický návrh funkcionality nového produktu Poistenie v programe MS Dynamics CRM 2015 podľa požiadaviek zadávateľa a návrh implementácie ako atribútu do entity Zákazník. Pojem ...
 • Vliv kulturní diverzity na řízení podniku ve vybrané společnosti 

  Mareš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kulturní diverzity na řízení týmu a podniku vybrané společnosti. Teoretická část se zaměřuje zejména na kulturní teorii Hofstedeho a jeho poznatky k obtížnosti vedení multikulturního ...
 • Projektová žádost o dotaci v operačním progamu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

  Sušilová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování projektové žádosti v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem této bakalářské práce je popsat práci v programu MS2014+ a dále v návrhové části ...
 • Návrh na zavedení agilní metodiky pro řízení projektu 

  Rajčan, Miroslav
  Ve své bakalářské práci se zaměřím na zpracování a porovnání agilního a vodopádového řízení projektů. Budu se věnovat tomu, co obsahuje samotné řízení projektů. Jaké lze použít postupy a jaké výhody či nevýhody lze najít ...
 • Investice do akcií energetického průmyslu 

  Kudlík, Prokop
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh investičního doporučení pro rozšíření investičního portfolia oborového podílového fondu. Po formulaci adekvátních teoretických východisek práce jsou v souladu s investiční strategií ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bejček, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod vybraného podniku. Výsledkem této analýzy je zjištění ekonomických slabých a silných stránek podniku. Tyto hodnoty jsou dále podrobeny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Činčár, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrhy na zlepšení informačního systému JIRA, který je využíván společností AutoCont CZ a.s. pro rozdělování úkolů při zpracovávání rozsáhlých a časově náročných projektů. ...

View more