Now showing items 372-391 of 429

 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Tomaštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá důležitostí a následnou formou financování pořízení dlouhodobého majetku daného výrobního podniku, kde se porovnají dostupné možnosti financování a následně se vybere nejlepší možná varianta ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Belžíková, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na různé způsoby financování pořízení dlouhodobého majetku. Cílem bude zhodnotit finanční situaci firmy ABC, s. r. o., porovnat vybrané varianty financování dlouhodobého majetku a následně ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Volšanová, Jindřiška
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování pořízení dlouhodobého majetku v podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku, která slouží k rozhodnutí, zda použít vlastní nebo cizí zdroje k pořízení. Zahrnuje doporučení nejlepší ...
 • Vliv kulturní diverzity na řízení podniku ve vybrané společnosti 

  Mareš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kulturní diverzity na řízení týmu a podniku vybrané společnosti. Teoretická část se zaměřuje zejména na kulturní teorii Hofstedeho a jeho poznatky k obtížnosti vedení multikulturního ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Olečková, Denisa
  Bakalářská práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z hlediska co nejvyšší optimalizace daně z příjmu. Tato práce srovnává vybrané formy podnikání a jejich daňové ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Hubáček, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vhodnou volbu formy podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti u konkrétních dvou fyzických osob. Analyzuje se stávající situace a postupné srovnávání výše daně u tří forem obchodních ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Nezvalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky. Zaměřuje se na hlavní kritérium výběru, kterým je optimalizace daňové povinnosti. V práci jsou porovnávány daňové ...
 • Volba optimální právní formy podnikání 

  Leichmanová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá volbou optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský subjekt. Specifikuje jednotlivá hodnotící kritéria, která by měla být zohledněna při výběru nejvhodnější formy podnikání. Tyto ...
 • Využití dotačních programů pro rozvoj podniku 

  Hájková, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití dotací pro vybranou firmu ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Cílem je zjistit, jaký druh dotací může společnost získat pro její růst a růst svých zaměstnanců. Co je třeba udělat pro ...
 • Využití ICT nástrojů pro podporu marketingových strategií 

  Barnet, Lukáš
  Využití ICT nástrojů v marketingových strategiích, tedy ve své podstatě využití internetového marketingu jako takového, se v dnešní době pro společnosti stává naprosto nezbytnou součástí komunikace se zákazníkem a jeho ...
 • Využití metod projektového managementu při implementaci předmětu Enterprise IT Midrange Platforms 

  Vojtovičová, Ludmila
  Bakalářská práce popisuje úspěšné zavedení předmětu Enterprise IT Midrange Platforms na fakultě podnikatelské pro studenty 3. ročníku Manažerské informatiky a 4. a 5. ročníku Informačního managementu, který byl vyučován v ...
 • Využití metod projektového řízení 

  Holíček, Dominik
  Bakalářská práce sa zaměřuje na využití poznatků poprojektové analýzy a ich následnou aplikaci na vybraném projektu projektového portfolia společnosti za účelem optimalizace a zdokonalení projektového řízení v dané společnosti.
 • Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky 

  Sedláková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a výroby dětské skládačky s využitím moderních metod a technologií. Charakterizuje skládačku jako hračku a její využití, popisuje aditivní technologii Rapid Prototyping, komerčně ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další důležité informace potřebné pro řízení projektu. Další část se zaměřuje na ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Knotková, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem ve vybrané společnosti a následné implementaci zvolených metod a nástrojů, které hodnotí projekt z hlediska jeho předprojektové, projektové a poprojektové fáze. Do obsahu ...
 • Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby 

  Kuthanová, Dominika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení kvality výroby pomocí nástrojů statistického řízení procesů a návrh možných opatření vedoucích k jejich zlepšení. Práce využívá následujících statistických nástrojů: regulační diagramy, ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Chudoba, David
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnějšího informačního systému pro konkrétní společnost provozující služby zákazníkům. Cílem výběru je získání cenově příznivého systému, který minimalizuje administrativní zátěž ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Maco, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu, výběr a implementaci informačního systému ve vybrané firmě. První část práce popisuje teoretická východiska. Druhá část obsahuje analýzu firmy a požadavky na informační systém. ...
 • Výroba prototypového přípravku s využitím aditivní metody Fused Deposition Modeling 

  Sedláček, Milan
  Predmetom bakalárskej práce bola výroba prípravku s využitím stále populárnejšej aditívnej technológie Rapid Prototyping. V teoretickej časti sa vysvetlila samotná technológia Rapid Prototyping, a jej využitie v rôznych ...