Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj mobilní aplikace pro platformu iOS 

    Andrýsek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem nativní mobilní aplikace pro platformu iOS. Aplikace je vyvíjena v prostředí XCode a napsána v programovacím jazyce Swift. Následně bude aplikace distribuována v obchodě App Store.