Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix podniku 

    Trávnik, Peter
    Predmetom bakalárskej práce “Komunikačný mix podniku” je analýza súčasného stavu komunikačného mixu vybraného podniku a návrh nového. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pojednáva o význame ...