Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

    Šinko, Erik
    V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...