Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Demeter, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Hopax. Finanční situace je posuzována dle vybraných metod finanční analýzy. Úvodní část práce obsahuje teoretické poznatky, v druhé části je představena ...