Now showing items 1-1 of 1

  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Volšanová, Jindřiška
    Bakalářská práce se zaměřuje na financování pořízení dlouhodobého majetku v podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku, která slouží k rozhodnutí, zda použít vlastní nebo cizí zdroje k pořízení. Zahrnuje doporučení nejlepší ...