Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Slivčáková, Romana
    Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie a finančnú analýzu vybranej obchodnej korporácie a následnú implementáciu zvolených návrhov. Práca sa skladá z častí zameranej na celkové a čiastkové ciele ...