Now showing items 1-1 of 1

  • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

    Barbušínová, Silvia
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou poisťovníctva, poistných produktov ponúkaných na poistnom trhu a využitím týchto produktov jednotlivými podnikateľskými subjektmi. Práca sa skladá z teoretickej časti, v ktorej sú ...