Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Barnetová, Jana
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Isolit-Bravo, spol. s r.o. za období 2011-2015. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou následně využity v praktické části. Ke zhodnocení ...