Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán pro společnost SILVITA, s.r.o. 

    Falta, Marek
    Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost Silvita, s.r.o. V teoretické části jsou zpracovány poznatky týkající se marketingu, marketingové komunikace a metod nezbytných pro ...