Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Famfulíková, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, především jejich vznikem. Cílem práce je návrh řešení problému, který se týká nedostatku uchazečů o nabízená pracovní místa, resp. optimalizace počtu ...